Skip to content

Month: กันยายน 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔๓/๒๕๖๔

 20 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 20 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้   The post จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔๓/๒๕๖๔ fir

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
waraporn pakpoom

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับการจากไปของอาจารย์แม่ “ดร.อัมพร ทองเหลือง”

 20 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 20 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ขอแสดงความเสียใจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมสำนักเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสำนัก วิทยาลัย

 18 รวมเข้าชม

 18 รวมเข้าชม วันพุธที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานวิชาการและสำนักงานวิทยาลัย ได้จัดประชุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
bordinthon jeenpea

“วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน “วันกตั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ศุภสิทธิ์ คงทน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 25 รวมเข้าชม

 25 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสายนักวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสายอาจารย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 192 อัตรา

 20 รวมเข้าชม

 20 รวมเข้าชม กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 192 อัตรา รับสม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Sunet Nurach

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 19 รวมเข้าชม

 19 รวมเข้าชม ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาศนา The post ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมด้วยผู

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
tanyapat

ถวายมุทิตาพระสังฆาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 35 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 35 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ถวายมุทิตาพระสังฆาธิการในเขต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
tanyapat

ร่วมบำเพ็ญกุศลอดีตนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ

 24 รวมเข้าชม

 24 รวมเข้าชม วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการดีๆ จากพี่น้อง มจร.

 18 รวมเข้าชม

 18 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี […] The post ประชาสัม

อ่านต่อ »