123 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. นักวิชาการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “The Concept of Five Disappearances and its Contributions to ASEAN Civilization in the Change and Development of Buddhism and the Creative Works from the Past to the Present” ในงานประชุม 9th SSEASR Conference on Sacredness, Symbolism, and Society: Practices in South and Southeast Asia ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ประเทศเนปาล
Connect with us, Connect the world.
#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE
___
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

ASEAN Studies Centre

Recommended Posts