Skip to content

Day: พฤศจิกายน 12, 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

สำนักงานประกันคุณภาพขอถวายมุทิตาสักการะ

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม ]สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ]      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษานำเกณฑ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

“มหาวิทยาลัยจัดซื้อผ้าไตรจีวร สำหรับบัณฑิตบรรพชิตเข้าพิธีประสาทปริญญา ๒๕๖๖”

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ] “มหาวิทยาลัยจัดซื้อผ้าไตรจีวร สำหรับบัณฑิตบรรพชิตเข้าพิธีประสาทปริญญา ๒๕๖๖

อ่านต่อ »