Skip to content

Day: กรกฎาคม 30, 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยตรวจสอบรายงานการวิจัย | วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 | ผ่านระบบออนไลน์

 26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัยตรวจสอบรายงานการวิจัย | วันอังคารที่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ศุภสิทธิ์ คงทน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรม

อ่านต่อ »