Skip to content

Day: กันยายน 20, 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

 18 รวมเข้าชม

 18 รวมเข้าชม The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๔

 19 รวมเข้าชม

 19 รวมเข้าชม    บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิท … The post จดหมายข่า

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กันยายน 2564

 17 รวมเข้าชม

 17 รวมเข้าชม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา รับสมัค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

เข้าร่วมโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๔

 18 รวมเข้าชม

 18 รวมเข้าชม พระราชสิทธิเวที, รศ. ดร. พร้อมคณะพระวิปัสสนาจารย์ประวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เข้าร

อ่านต่อ »