Skip to content

Day: กันยายน 8, 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม Post Contentวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประมวลภาพการประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

 19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญา และคุณธรรมนำสังคมสู่สันติสุข ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน ๒๕๖๔

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญา และคุณธรรมนำสังคมสู่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา สมัคร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร       ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

อ่านต่อ »