Skip to content

Month: กันยายน 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประวัตินายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช ปี 2564

 3 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 3 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ Post Contentมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติงานบริการสังคมที่เป็นเลิศ (Best Practice) รุ่นที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2563

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ The post การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติงานบริการสั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 1 ตำบล 1 มหาลัย สถาบันว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “คัมภีร์วิสุทธิมรรค” โดย รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ, ป.ธ.๙

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564แจ้งนิสิต และท่านผู้สนใจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับการจากไปของอาจารย์แม่ “ดร.อัมพร ทองเหลือง”

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ขอแสดงความเสียใจต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประชุมสำนักเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสำนัก วิทยาลัย

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานวิชาการและสำ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

“วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสายนักวิชาการ ประกาศราย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 192 อัตรา

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่ว

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

อธิการบดี พบประชาคม มจร : แนวทางการบริหารงานในสถาการณ์ปัจจุบัน

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ รับฟังบรรยายคลิ๊กเลย https://fb.watch/7JpNnYy7vq/

อ่านต่อ »