Skip to content

Day: กรกฎาคม 12, 2021

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) | 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:30 น. (ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet)

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้                                         การประชุม

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential

 7 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ“สุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 4 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุ

อ่านต่อ »