Skip to content

Day: มิถุนายน 7, 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

โครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศ‼️ รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรคร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท พธ.ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

มจร ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
Avatar

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 12 วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

สนใจรายละเอียด คลิกที่นี่ -> https://bri.mcu.ac.th/?page_id=11274 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสาม(รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564

PDF Embedder requires a url attribute ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบสาม-2564ดาวน์โหลด The post

อ่านต่อ »