Skip to content

Day: พฤษภาคม 1, 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

เรื่อง การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต

ประกาศแจ้งหลักสูตรจัดการสอบเข้า ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เรื่อง รายชื่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ประกาศ เรื่อง “การใช้ระบบ MCU E-Meeting มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔”

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง “การใช้ระบบ MCU E-Meeting มหาว

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคกก.วินัยนิสิต มจร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ์ Zoom ออนไลน์”

วันนี้ (29 เม.ย.64) เวลา 13.30 น. ประชุมคกก.วินัยนิสิต […]กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต

“ผอ.กองกิจการนิสิต ต้อนรับปฏิสันถาร และหารือแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อถวายความรู้วัคซีนและพัฒนาแกนนำนิสิตในหอพัก หวังดูแลเฝ้าระวังป้องกันนิสิตในหอพักนิสิตให้ปลอดภัยและพัฒนาเป็นพระนักสื่อสารใช้สื่อออนไลน์ช่วยเฝ้าระวังโควิดในชุมชน”

วานนี้ (28 เม.ย.64) เวลา 13.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ […]กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »