Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

 677 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 677 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพิธีมอบตัวเป็นลูกมหาจุฬาฯ

 544 รวมเข้าชม

 544 รวมเข้าชม ..๑๐-๑๓ มิ.ย.๖๔  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดกิจกรรมเตรียมความนิสิตใหม่ภาคจันทร์-ศุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

โครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร

 427 รวมเข้าชม

 427 รวมเข้าชม วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมปฐมนิเทศ และสอบคัดเลือกสัมภาษณ์พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลในโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 773 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 773 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

การขอต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าฯ

 530 รวมเข้าชม

 530 รวมเข้าชม วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา 

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
editor

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ‼️เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564‼️ ‼️รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิ.ย.64)

 638 รวมเข้าชม

 638 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
mculoei

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2564

 696 รวมเข้าชม

 696 รวมเข้าชม มจร.วิทยาลัยสงฆ์เลย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีถวายรางวัลเชิดชูเกียรตินาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ และทำบุญอายุวัฒนมงคล 53 ปี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.

 681 รวมเข้าชม

 681 รวมเข้าชม วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.40 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

 158 รวมเข้าชม

 158 รวมเข้าชม สแกน ผลสอบวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสง​ฆ์ร้อยเอ็ด​ ถวายมุทิตาสักการะ

 706 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 706 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
editor

ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี

 175 รวมเข้าชม

 175 รวมเข้าชม แจ้งวันปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.

อ่านต่อ »