ส่วนงาน สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ที่ตั้งของส่วนงาน อาคารบรรณาคาร ชั้น ๓
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย(ติวาปี) ผู้อำนวยการ 8009 090-557-1562 jarut001@hotmail.com
พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก(พวงใย) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 1110 094401-4388 sundayschool.mcu@gmail.com
พระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ(อินทร์อยู่) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 1142 083-012-3360 ko-po-mcu@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี