ส่วนงาน หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดใหญ่อินทราราม จังหวัดชลบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 24 เมษายน 2552
ที่ตั้งของส่วนงาน 858
บางปลาสร้อย
เมือง, ชลบุรี 20000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม ผู้อำนวยการ 038285397 0947925961 pmsuchat@hotmail.com
พระมหาโสภณ โสมทตฺโต หัวหน้าสำนักงาน 038285397 0819178685 ิbig.so@aol.com,bigso9@yahoo.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี