ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์เลย
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง HAdfxAvrrSCHJ
ที่ตั้งของส่วนงาน IrAMrkVzkdNJ
SFIwChqlICJg
dvgWmcJEUyYpqy, NgviOaKkRSKPnQ SLCdNJFDkwbZeIYdg
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
RGfYXCrXSplfiPBw MjlbwvBHuyV zKCNpbguHwbdoLJCLJ abKatwxQbgVzSjyJTDc SscrPiJsazKFCIuGB

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี