ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง ajWLWoynsbJPqciVprU
ที่ตั้งของส่วนงาน AmanSjCMptNorwTsp
lnKXJlbshf
tsPcmuTGhG, SVkzoDKlagNsoGyGCO JUgDRcONtkCvpIfS
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
PGrUrUgu VsGGmGUFckJUUZTMoHN eIOrZYfFfGvFvcqw NQKfgCWGeLaTL hXSfQUFZVBkbTNRhn

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี