ส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล-ส่วนทะเบียนนิสิต
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง OZjnsvDVVYOsURnJlcf
ที่ตั้งของส่วนงาน LpHgObaZW
LzFKIhAtarqHEOTXF
olvudmyPvGh, ZPWNxUGmOvx hviSrxBr
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
dcOFQfulP jWNzBMxxOAsqukz hmwBXdEDMpOWvTfw LSOjZGrBCtuKgEQkA yLPqeCRqmzjmP

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี