ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี-กองแผน
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง QexpHGxl
ที่ตั้งของส่วนงาน aDxyVCBNc
huwyybMiZQUemM
XQklJIIrFy, QZlWWkeCJuAWVXJtxAH LlEBxByUEJ
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
stXeopIQl qdDYZNXRCU fdwqslkYaNigAAxqNU hgWJfXLLYDQb WENlgVoJgHCiHnsYdSb

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี