หน่วยวิทยบริการ (คณะพุทธศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา

ส่วนงาน หน่วยวิทยบริการ (คณะพุทธศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 13 กรกฎาคม 2548
ที่ตั้งของส่วนงาน 895 ถนน เพชรเกษม
หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา 90110
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระราชวรเวที, ดร. ประธานหน่วยวิทยบริการ มจร.สงขลา 074212407 0816080355 looksee43@hotmail.com

พระโสภณวราภรณ์ รองประธานหน่วยวิทยบริการ มจร.สงขลา 074212407 0892966111

พระครูธีรสุตคุณ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 074212407 0818970649 khunthong78@hotmail.com

พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 074212407 0813282813

พระปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม, ดร. หัวหน้าฝ่ายบริหาร 074212407 0863364691

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี