ส่วนงาน สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-ส่วนธรรมนิเทศ
ที่ตั้งของส่วนงาน 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี 79 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระครูภาวนาสารบัณฑิต ผุ้อำนวยการ 035248043 0619515459 metha09@gmail.com
พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการ 035248000 0898974722 -
พระนิคม ขมจิตฺโต รองผู้อำนวยการ - 0933189844 -
พระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการ - 0629954561 uthaipigsu@gmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี