ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี-กองนิติการ
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ตั้งของส่วนงาน 79 หมู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น G
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/รักษาการผู้อำนวยการกองนิติการ 0866665784
รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 0818312367
ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0860486042
นายธวัช แย้มปิ๋ว รองผู้อำนวยการกองนิติการ 0832567336

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี