ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ที่ตั้งของส่วนงาน เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ถนนชัยภูมิ–หนองบัวแดง
นาฝาย
เมือง, ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระศรีสัจญาณมุณี ผู้อำนวยการ ๐๔๔ ๐๕๖ ๐๒๒ ๐๘๒ ๑๓๔ ๑๐๔๙ chaiyapumpituk@hotmail.com
พระมหาแสงมะณี คชาธโร รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ ๐๔๔ ๐๕๖ ๐๒๒ ๐๘๙ ๔๓๘ ๑๓๕๗ saeng1994@hotmail.com
พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย ๐๔๔ ๐๕๖ ๐๒๒ ๐๘๑ ๗๖๐ ๔๘๘๖

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี