ส่วนงาน หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าเลไลย์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ตั้งของส่วนงาน 195 หมู่ 5 ถนนมาลัยแมน
รั้วใหญ่
เมือง, สุพรรณบุรี 72001
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระธรรมพุทธิมงคล ประธานที่ปรึกษาหน่วยวิทยบริการ 08-1016-5186
พระราชปรัยัติเมธี (เชษฐา ฉินฺนาลโย) ประธานกรรมการบริหารหรน่วยฯ 08-5176-0555
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ 08-1939-8486
พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ) รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ 08-1190-6356
พระครูโสภณวีรานุวัตร (นิคม ณฏฐวโร) รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ 09-2590-9595 2555ido@gmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี