ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2540
ที่ตั้งของส่วนงาน 192 หมู่ที่ 2
ตำบลต้นธง
อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน 51000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี) ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 053-563163 ต่อ 112 0895555969 saman2507@gmail.com
นายประเด่น แบนปิง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 053-563163 ต่อ 113 0857246709 pradenmculp@gmail.com
พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ไพศาล ภิญโญจิต) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 053-563163 0818833405 phisanlpn1234@gmail.com
นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 053-563163 ต่อ 110 0897595659 oumj9871@hotmail.com
นายพุทธิพงษ์ กันทะรส ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 053-563163 ต่อ 108 0898515106 g_hiyo@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี