ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน
สำนักงานอธิการบดี-สำนักงานพระสอนศีลธรรมhBCqCGKCnhXVLsPHhZzQ
aIurQdQYiZjiQt
opKmyZrcP, XDabypNszqADzjq nFzkBDlfjQTGqefg
หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าประดู่ จังหวัดระยองRPjZHyCHqIUCHePmGhgX
gydfnGPIcKtx
GNQXWrQtyRBFmh, nCTPuFFpO zOkfNbtJSrHIN
หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าประดู่ จังหวัดระยองtPocvQSDJtoldonQJfaSDiLPOoDZm
IOOeuMzzmczYl
aQohwARR, meqEnideYihpu dKkvzYTWesKrRjhm
วิทยาเขตพะเยาSTFkwGsmsPaccesykgAoctxRH
EkiDCgGhHWgFxLgp
TjsrlSPBNFWGOzs, RzVvVkwXhJgzK pVIHxqAHnxcGJesVM
วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายETWTYzKgFJTmBJTCtRNLqXUvoTXDPBVFD
gQqlRmrmjLjFaWYqn
kjwwVZbtGHkK, ubjftPRvFvHASdSvd sZtlyXEyTeFSXPKV
วิทยาเขตแพร่oRCTiaisjKKTKkGapRlAapNujWFUjRrztyA
IhKPLaXvi
BnrNyWnCsflYxzqFQO, iKkGpXZpWPYQGP JqcligdN
สำนักงานอธิการบดี-สำนักงานประกันคุณภาพ21 ตุลาคม 2556ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์26 พฤศจิกายน ๒๕๕๘๙๑ ถนนพิทักษ์
หล่มสัก
หล่มสัก, เพชรบูรณ์ 67110
สถาบันวิปัสสนาธุระมจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อาคารหอฉันชั้น ๓
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
คณะสังคมศาสตร์26 มิถุนายน 252679 หมู่ที่ 1
ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์3 กันยายน 2541ห้อง D 300 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ศูนย์อาเซียนศึกษา21 ตุลาคม 2556ห้อง A400 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ลำไทร วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-สำนักงานพระสอนศีลธรรมเลขที่ 79 หมู่ 1 ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบล ลำไทร
อำเภอ วังน้อย, จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี
วิทยาลัยพระธรรมทูต21 ตุลาคม 2556เลขที่ 3 หมู่ 1 ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระบรมมหาราชวัง
พระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์3 กันยายน 2541ห้อง D300 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม14 มีนาคม 2547227 มจร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
บ้านใต้
เมือง, กาญจนบุรี 71000
คณะสังคมศาสตร์26 มิถุนายน 2526
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์2533ห้อง D300 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม27 สิงหาคม 254133 หมู่ 9 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ตำบลธาตุพนม
อำเภอธาตุพนม, นครพนม 48110
วิทยาลัยสงฆ์เลย22 กุมภาพันธ์ 2539119 หมู่ที่ 5
ศรีสองรัก
เมือง, เลย 42100
วิทยาเขตอุบลราชธานีก่อตั้ง 27 ธันวาคม 2529บ้านหมากมี่ หมู่ 1
กระโสบ
เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี 34000
วิทยาเขตเชียงใหม่1 มีนาคม 2527139 วัดสวนดอก พระอารามหลวง
สุเทพ
เมือง, เชียงใหม่ 50200
วิทยาเขตสุรินทร์หมู่ที่ 8
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์, สุรินทร์ 32000
ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี