รายการแจ้งอัพเดทข้อมูลผู้บริหาร

ส่วนงาน วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง ที่ตั้งของส่วนงาน
วิทยาเขตสุรินทร์ yRgcMFafVKFiwK RZbhwcIQLlC
BIhXGlsy
olaTVCDtK, ntgYfvha zMSUemWUizq
วิทยาลัยสงฆ์เลย HAdfxAvrrSCHJ IrAMrkVzkdNJ
SFIwChqlICJg
dvgWmcJEUyYpqy, NgviOaKkRSKPnQ SLCdNJFDkwbZeIYdg
วิทยาเขตหนองคาย RsFoshvcGTahAdOovA PqfjRgeLzOJ
ZMlSLJgv
ByipFGhwY, DmniOrqoHubSd NgpDPOjWJqiannqk
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ajWLWoynsbJPqciVprU AmanSjCMptNorwTsp
lnKXJlbshf
tsPcmuTGhG, SVkzoDKlagNsoGyGCO JUgDRcONtkCvpIfS
สำนักทะเบียนและวัดผล-ส่วนทะเบียนนิสิต OZjnsvDVVYOsURnJlcf LpHgObaZW
LzFKIhAtarqHEOTXF
olvudmyPvGh, ZPWNxUGmOvx hviSrxBr
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน QexpHGxl aDxyVCBNc
huwyybMiZQUemM
XQklJIIrFy, QZlWWkeCJuAWVXJtxAH LlEBxByUEJ
สำนักงานอธิการบดี-กองกิจการนิสิต nBBKSqQLGWfsGNG VvLyeJMOqEHDO
OHvaAdEVoMBVB
JCSlWuSU, GKzKKgIkrXNRwgS VlYvQprYW
สำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 1 กันยายน 2537 108/5 หมู่ 2 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
หอมเกร็ด
สามพราน, นครปฐม 73110
หน่วยวิทยบริการ (คณะพุทธศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา 13 กรกฎาคม 2548 895 ถนน เพชรเกษม
หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา 90110
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-ส่วนธรรมนิเทศ 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี 79 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 30/04/2552 1 หมู่ 3
ป่าเซ่า
เมืองอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์ 53000
สำนักงานอธิการบดี-กองนิติการ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 79 หมู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น G
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 21 ตุลาคม 2556 เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55
ลำไทย
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
คณะครุศาสตร์ 1 กรกฏาคม 2504 อาคารเรียนรวมโซน ซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) วัดบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร 16 มิถุนายน 2560 เลขที่ 15 หมู่ 3
นครชุม
เมืองกำแพงเพช, กำแพงเพชร 62000
สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 12 กุมภาพันธ์ .2541 217 หมู่ 6
ตำบลบึงพระ
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ถนนชัยภูมิ–หนองบัวแดง
นาฝาย
เมือง, ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าเลไลย์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 195 หมู่ 5 ถนนมาลัยแมน
รั้วใหญ่
เมือง, สุพรรณบุรี 72001
วิทยาเขตสุรินทร์ 24 มีนาคม 2531 หมู่ที่ 8
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์, สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 27 กุมภาพันธ์ 2540 192 หมู่ที่ 2
ตำบลต้นธง
อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน 51000
วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 มีนาคม 2527 เลขที่ 139 วัดสวนดอก พระอารามหลวง
สุเทพ
เมือง, เชียงใหม่ 50200
วิทยาเขตขอนแก่น 3 ตุลาคม 2528 เลขที่ 30 หมู่ 1
โคกสี
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคารบรรณาคาร ชั้น ๓
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ส่วนงาน วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง ที่ตั้งของส่วนงาน


หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี