รายการแจ้งอัพเดทข้อมูลผู้บริหาร

ส่วนงาน วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง ที่ตั้งของส่วนงาน
สำนักทะเบียนและวัดผล-ส่วนทะเบียนนิสิต OZjnsvDVVYOsURnJlcf LpHgObaZW
LzFKIhAtarqHEOTXF
olvudmyPvGh, ZPWNxUGmOvx hviSrxBr
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน QexpHGxl aDxyVCBNc
huwyybMiZQUemM
XQklJIIrFy, QZlWWkeCJuAWVXJtxAH LlEBxByUEJ
สำนักงานอธิการบดี-กองกิจการนิสิต nBBKSqQLGWfsGNG VvLyeJMOqEHDO
OHvaAdEVoMBVB
JCSlWuSU, GKzKKgIkrXNRwgS VlYvQprYW
สำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 1 กันยายน 2537 108/5 หมู่ 2 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
หอมเกร็ด
สามพราน, นครปฐม 73110
หน่วยวิทยบริการ (คณะพุทธศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา 13 กรกฎาคม 2548 895 ถนน เพชรเกษม
หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา 90110
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-ส่วนธรรมนิเทศ 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี 79 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 30/04/2552 1 หมู่ 3
ป่าเซ่า
เมืองอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์ 53000
สำนักงานอธิการบดี-กองนิติการ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 79 หมู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น G
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 21 ตุลาคม 2556 เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55
ลำไทย
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
คณะครุศาสตร์ 1 กรกฏาคม 2504 อาคารเรียนรวมโซน ซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) วัดบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร 16 มิถุนายน 2560 เลขที่ 15 หมู่ 3
นครชุม
เมืองกำแพงเพช, กำแพงเพชร 62000
สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 12 กุมภาพันธ์ .2541 217 หมู่ 6
ตำบลบึงพระ
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ถนนชัยภูมิ–หนองบัวแดง
นาฝาย
เมือง, ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าเลไลย์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 195 หมู่ 5 ถนนมาลัยแมน
รั้วใหญ่
เมือง, สุพรรณบุรี 72001
วิทยาเขตสุรินทร์ 24 มีนาคม 2531 หมู่ที่ 8
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์, สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 27 กุมภาพันธ์ 2540 192 หมู่ที่ 2
ตำบลต้นธง
อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน 51000
วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 มีนาคม 2527 เลขที่ 139 วัดสวนดอก พระอารามหลวง
สุเทพ
เมือง, เชียงใหม่ 50200
วิทยาเขตขอนแก่น 3 ตุลาคม 2528 เลขที่ 30 หมู่ 1
โคกสี
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคารบรรณาคาร ชั้น ๓
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities) เดิมชื่อว่า คณะเอเชียอาคเนย์ ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักทะเบียนและวัดผล-ส่วนประเมินผลการศึกษา 29 มกราคม 2547 ห้อง C300 อาคารเรียนรวม เลขที่ 79 หมู่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักทะเบียนและวัดผล-ส่วนทะเบียนนิสิต 29 มกราคม 2547 ห้อง C300 อาคารเรียนรวม เลขที่ 79 หมู่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักทะเบียนและวัดผล 29 มกราคม 2547 ห้อง C 300 อาคารเรียนรวม เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เ
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ส่วนงาน วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง ที่ตั้งของส่วนงาน


หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี