ผอ.

Phrakrupisarnsorawut

Director of Communication Affairs Divison

Tel  : 081-494-3969

E-mail : cv_kk@hotmail.com

       ก้อย

 Miss Napassorn Kulpanat

General Administration Officer

Tel : 087-566-4335

E-mail : napassorn020335@gmail.com

11651163_10204435077977071_533041732_n (3)

Mr.Worawat   Srisalat

General Administration Officer

Tel : 083-443-1248

E-mail : worawutjoe1@hotmail.com

ผอ.

 พระครูพิศาลสรวุฒิ

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

เบอร์โทรศัพท์  : ๐๘๑-๔๙๔-๓๙๖๙

E-mail : cv_kk@hotmail.com

ก้อย

 นางสาวนภัสสร กัลปนาท

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๗-๕๖๖-๔๓๓๕

E-mail : napassorn020335@gmail.com

11651163_10204435077977071_533041732_n (3)

นายวรวุฒิ  ศรีสลัด

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๓-๔๔๓-๑๒๔๘

E-mail : worawutjoe1@hotmail.com

X