การจัดการความรู้ กองสื่อสารองค์กร ประจำปีการศึกษา 2558

วิวมจร_2889

คู่มือการจัดทำอีบุ๊คและเผยแพร่บนเว็บไซต์

ดาวน์โหลดคู่มือ Click Now

โดย นางสาวนภัสสร กัลปนาท กลุ่มงานฐานข้อมูล กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

วิวมจร_2889

เทคนิคการทำSARให้ประสบความสำเร็จ

ดาวน์โหลดคู่มือ Click Now

โดย นางสาวนภัสสร กัลปนาท กลุ่มงานฐานข้อมูล กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

วิวมจร_2889

คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ใช้หลัก 5W+ 1H

ดาวน์โหลดคู่มือ Click Now

โดย นางสาวนภัสสร กัลปนาท กลุ่มงานฐานข้อมูล กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

วิวมจร_3738

 คู่มือการออกแบบเเผ่นผับเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้โปรเเกรม Adobe indesign

ดาวน์โหลดคู่มือ Click Now

โดย นายวรวุฒิ ศรีสลัด กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

วิวมจร_2889

คู่มือการสร้าง E-Book ด้วยFlipAlbumหลักสูตรเร่งรัด

ดาวน์โหลดคู่มือ Click Now

โดย นางสาวนภัสสร กัลปนาท กลุ่มงานฐานข้อมูล กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

 

 

 

X