ฐานข้อมูล

Title Download
ฐานข้อมูลกิจกรรมรายเดือน-61-62
  1 files      36 downloads
Download
กิจกรรม ไตรมาส 3 และ 4 งบปี 62
  1 files      76 downloads
Download
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปี๒๕๖๑
  1 files      85 downloads
Download
กิจกรรมไตรมาส1 และ 2 งบปี 62
  1 files      38 downloads
Download
ฐานข้อมูลไดอารี่ประจำปี 2562
  1 files      58 downloads
Download
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร กองสื่อสารองค์กร
  1 files      11 downloads
Download
ฐานข้อมูล ไดอารี่ พ.ศ.๒๕๖๑
  1 files      24 downloads
Download
ฐานข้อมูล ไดอารี่ พ.ศ.๒๕๖๐
  1 files      11 downloads
Download
ไดอารี่ พ.ศ.๒๕๖๑
  1 files      41 downloads
Download
ฐานข้อมูลกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๐
  1 files      32 downloads
Download
รายงานสรุปกิจกรรม ประจำปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๙
  1 files      24 downloads
Download
แผนงานประจำ มจร ๒๕๖๐
  1 files      15 downloads
Download
ไดอารี่ 2560
  1 files      56 downloads
Download
ฐานข้อมูลทำเนียบนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  1 files      21 downloads
Download
รายงานกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558
  1 files      14 downloads
Download
ประมวลจริยธรรม 2555
  1 files      27 downloads
Download
ไดอารี่ 2559
  1 files      70 downloads
Download
ฐานข้อมูลเครือข่ายสื่อสารองค์กร
  1 files      66 downloads
Download
ฐานข้อมูลกิจกรรมรายเดือน
  1 files      30 downloads
Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.2558
  1 files      43 downloads
Download