ฐานข้อมูล

Title Download
กิจกรรมประจำปีรายไตรมาส3-4 งบ63
  1 files      58 downloads
Download
กิจกรรมประจำปีรายไตรมาส1-2 งบ63
  1 files      77 downloads
Download
แบบติดตามการเข้าอบรมของบุคลากรกองสื่อสารอองค์กร
  1 files      63 downloads
Download
ไดอารี่ ปี2563
  1 files      159 downloads
Download
กิจกรรมประจำปีรายไตรมาส1-2 งบ62
  1 files      78 downloads
Download
ฐานข้อมูลกิจกรรมรายเดือน-61-62
  1 files      39 downloads
Download
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปี๒๕๖๑
  1 files      91 downloads
Download
กิจกรรมไตรมาส1 และ 2 งบปี 62
  1 files      40 downloads
Download
ฐานข้อมูลไดอารี่ประจำปี 2562
  1 files      61 downloads
Download
แบบฟอร์มพัฒนาบุคลากร กองสื่อสารองค์กร
  1 files      11 downloads
Download
กิจกรรมประจำปีรายไตรมาส3-4 งบ62
  1 files      2 downloads
Download
กิจกรรม ไตรมาส 3 และ 4 งบปี 62
  1 files      78 downloads
Download
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
  1 files      57 downloads
Download
ฐานข้อมูล ไดอารี่ พ.ศ.๒๕๖๑
  1 files      25 downloads
Download
ฐานข้อมูล ไดอารี่ พ.ศ.๒๕๖๐
  1 files      11 downloads
Download
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
  1 files      1 download
Download
ไดอารี่ พ.ศ.๒๕๖๑
  1 files      42 downloads
Download
ฐานข้อมูลกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๐
  1 files      32 downloads
Download
รายงานสรุปกิจกรรม ประจำปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๙
  1 files      24 downloads
Download
แผนงานประจำ มจร ๒๕๖๐
  1 files      17 downloads
Download