สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบรรพชาสามเณร

10407319_2327978697311454_9077592798884073584_n

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบรรพชาสามเณร (นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๑๔๔ รูป บวชศีลจาริณี ๑๒๕ คน) ในโครงการ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จิตรลดาบรรพชาภิวันทน์ โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอุปัชฌาย์ ๑๕.๐๐ น. ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร อ.วังน้อย อยุธยา

11102987_2327978783978112_2723939778906555656_n

11037469_2327979440644713_6332561919153214350_n

10428704_2327979200644737_8748720469017808921_n

11032198_2327979797311344_8024633856793501843_n

——————————–

( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )