โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์”

_MG_0434

โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์” สามเณรจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ รูป / ศีลจาริณี ๑๒๕ คน ทั้งหมดในระยะเวลา ๒๗ มีนาคม – ๑๙ เมษายน ๕๘ ภาคเช้า ตั้งเเต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. มีพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ซึ่งมีพิธีขอขมา พิธีขริบผม พิธีปลงผม จากนั้นจึงมีการตั้งขบวนเเห่นาคจากอาคารเรียนรวมไปยัง หอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ต่อมา ในเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ในโครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์” นาคและศิลจาริณี ทำพิธีขอขมาหน้าพระพุทธโสธร จากนั้นมีการเทศน์สอนนาค
โดยพระวิทยากรชื่อดัง เพื่อให้ระลึกถึงจุดประสงค์ในการบวชครั้งนี้ และนึกถึงบุญคุณของพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด แล้วจึงเริ่มพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา


IMG_9991

IMG_0006

IMG_0077
IMG_0044
IMG_0133

IMG_0125

_MG_0447

_MG_0446
_MG_0448

_MG_0434
———————————
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )